Einam Tolyn

by Zalvarinis

/
 • Streaming + Download

  Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
  Purchasable with gift card

    €10 EUR  or more

   

 • Record/Vinyl + Digital Album

  Limited Edition Double Heavy Weight 180g Vinyl Album RS LP-01

  All music is composed, arranged & produced by Robertas Semeniukas

  Featuring artists:

  Robertas Semeniukas – vocals, acoustic & electric guitars, keyboards, ukulele, saz, percussion, bass
  Sigita Jonynaitė - Būdienė – vocals
  Ineta Meduneckytė - Tamošiūnienė – vocals, jew’s harp
  Domas Žostautas – bass
  Jonas Lengvinas – drums
  Gediminas Mačiulskis – percussion
  Tadas Žukauskas – bass
  Kipras Pugačiukas – doublebass
  Veronika Povilionienė – vocals
  Marijonas Mikutavičius – vocals
  Vitalija Semeniukienė – opera vocals
  Nadaprem – bansuri, viola
  Petras Vyšniauskas – alto sax
  Heiko Dijker – tabla
  Aleksandr Belkin – harmonica
  Nerijus Bakula – accordion
  Mindaugas Balčiūnas – synth bass
  Marmot Band – Topsuur: Delek, Vocals: Danbuer, Khoomei: Amuerdala, Morin khuur: Nanding;
  Ugniavijas – Martynas Švedas, Vytenis Jankauskas, Kazimieras Sadauskas – vocals
  Urtė Tamošiūnaitė – child voice
  Ave Vita Choir (Conductor Kastytis Barisas)

  “Broliams” was recorded in January, “Einam tolyn” in May, 2017 at RS Studio
  Drums & Percussion were recorded by Germanas Skoris in July,
  2017 at 1o7 Studio, Vilnius
  Guitars, Bass, Vocals&Other Stuff was recorded at RS Studio, Vilnius
  “Ryto raga”& “Kalėda” Tabla was recorded by Heiko Dijker at HD Studio in Amsterdam
  “O kur josim” Throat Singing and Mongolian Folk Instruments were recorded at Marmot Band’s Studio somewhere in Mongolia
  All Songs recorded & edited by Robertas Semeniukas in 2017
  All Songs mixed & mastered by Gints Lundbergs in Riga, Latvia

  Cover Picture by Audrius Gražys
  Cover Design by Rapolas Gražys
  Layout Design by Tomas Mozūra
  Photo by Aurelija Slapikaitė – Jurkonė
  Translated to English by Ineta Meduneckytė – Tamošiūnienė

  Contact us :
  info@zalvarinis.lt
  +37068840785
  www.zalvarinis.lt
  ©℗ 2018 Robertas Semeniukas

  Style : world, folk, rock, metal, country, blues

  Includes unlimited streaming of Einam Tolyn via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
  ... more
  ships out within 2 days
  edition of 300  20 remaining

    €50 EUR

   

1.
2.
Kadujo 03:23
Kadu buvo kadujo Geri metai kadujo Augo bitės kadujo Ir bitynai kadujo Gėlė bitės kadujo Džiūvo gėlės kadujo Lijo lietūs kadujo Plaukė upės kadujo Sunkūs metai kadujo Degė pievos kadujo Ūžė vėjai kadujo Virš namų, virš Lietuvos Kadu buvo kadujo Geri metai kadujo Augo bitės kadujo Nešė medų kadujo Metas eiti jau tolyn Net jei saulė jau žemyn Mėnuo sirps be paliovos Kol neliks niūrios tamsos
3.
Trep Trep 03:50
Treputė martela linelius pasėjo Trepu treputėla marti lelijėla Treputė martela linelius ravėjo Trepu treputėla marti lelijėla Treputė martela linelius nurovė Trepu treputėla marti lelijėla Treputė martela linelius išmynė Trepu treputėla marti lelijėla Treputė martela linelius padžiovė Trepu treputėla marti lelijėla Treputė martela linelius šukavo Trepu treputėla marti lelijėla Darbas padarytas šoksim iki ryto Nesakyk rytoj man viskas nusibodo jau Degs laužai tamsoj vėl Dainos mūsų plauks jau Šoksim iki ryto kol dar neprašvito Treputė martela linelius suverpė Trepu treputėla marti lelijėla Treputė martela linelius išaudė Trepu treputėla marti lelijėla Darbas padarytas šoksim iki ryto Nesakyk rytoj man viskas nusibodo jau Degs laužai tamsoj vėl dainos mūsų plauks jau Šoksim iki ryto kol dar neprašvito
4.
Oi ta ta kupolė graži Vai kur tu buvai oi ta ta Oi ta ta laukely buvau Rugių dabocie oi ta ta Oi ta ta tai ko rugeliai Užvis gražesni oi ta ta Oi ta ta mūsų rugeliai Užvis gražesni oi ta ta Aš pabundu ir suprantu Kad gerti alų greitai bus nelegalu Kodėl dabar nesuprantu Nereikia aiškint kaip gyventi po velnių Oi ta ta galima jau vest Mūsų brolaliui oi ta ta Oi ta ta galim padaryc Saldaus alucio oi ta ta Aš vakare einu ilga Savo seniai numindžiota gatve Durim trenkiu ir išeinu Ir nieks man nepaaiškins ką daryti po velnių Oi ta ta kupolė graži Vai kur tu buvai oi ta ta Oi ta ta laukely buvau Rugių dabocie oi ta ta Oi ta ta galima jau vest Mūsų brolaliui oi ta ta Oi ta ta galim padaryc Saldaus alucio oi ta ta Ir nieks man Ir nieks man Ir nieks man Nepaaiškins po velnių
5.
O kur josim brolužiai šį miglotą rytelį Be tėvulio motulės tai aš vienas našlaitis Šviesi saulė ant dangaus tai yr mano motulė Šviesus mėnuo ant dangaus tai yr mano tėvulis Šviesi saulė ant dangaus tai yr mano motulė Šviesios žvaigždės ant dangaus tai yr mano sesiulės Žali medžiai ąžuolai tai yr mano brolužiai Šviesi aušra ant dangaus tai yr mano mergelė Kur bebūtum kelias ves namo Net jei nori likti tolumoj Būsi tu nevienas šiam kely Kelią rodys tau ženklai nakty Where you would go the road turns home Even if you strive to seek beyond Riding horses in the darkest night Signs will show the way for’ya in the sky Where you would go the road turns home Even if you strive to seek beyond You are not alone through all these nights You‘re not alone Signs will show the way for‘ya in the sky
6.
Palydėk sesiula in žalių girelį Oi užkukuos gegiula bus ramu širdel Tai tu tadu grįši in tėvulio dvarų Oi o aš jaunas josiu in karaliaus žem Tai duos man karalius langvuosius rūbelius Oi an mano petelių ankštų mundurėl An mano petelių ankštų mundurėlį Oi an mano galvelės aukštų kaškietėl An mano rankelių sunkių muškietėlį Oi prieg mano šalalės šviesųjį kardel Vai tu gegužėla tu girių paukšteli Oi palydėk tu mani in svetimų šal
7.
O kai saulutė tekėjo Brolis žirgelį balnojo Kelkis sesela žalia rūtela Uždek šviesių ugnel Aš atsikėliau rytelį Ir nusiprausiau veidelį Atsisveikinau tėvų motulį Gal daugiau nesmatys Aš vieškelėliu jodamas Žirgelį muštravodamas O ir pamačiau jaunų mergelį Skrynelas bevarstant O kam tu varstai skrynėlas O kam tu pjaustai drobėlas Aš nenešiosiu tau marškinėlių Kareivėliu būdams Duos mums karalius žirgelius O ant žirgelių balnelius Rėdys mus visus vienais parėdais Kaip vienos motinėls Sugrius kalneliai kloniuosna Pasruvs upeliai kraujuosna O mes stovėsim ir nedrebėsim Kol priešų nugalės
8.
Iš gudų atlėkė trys žūselės Ir nutūpė vidur dzidzio lauko Ir nušvietė akelėm lankelas Ir apklostė sparneliais lankelas Dzidziu balsu našlalį budzino Kelk našlala vargdziene iš mieg Va keliu atjoja raitu pulkas Tavo mielo tarpi jų nėr Einam tolyn Krentam žemyn Glosto mane Žemė šalta Užmerkiu akis Užgeso ugnis Jei kilsiu aukštyn Šviesiu žvaigžde Tavo mielo cik žirgelį veda O slūgelės kepurėlį neš Tavo mielas aukštam kalni guli An jo kapo net žolė neaug Cik išdygo buinas pucinėlis Sužaliavo žaliaisiais lapel Einam tolyn Krentam žemyn Glosto mane Žemė šalta Užmerkiu akis Užgeso ugnis Jei kilsiu aukštyn Šviesiu žvaigžde
9.
Vai Žydėk 03:51
Vai žydėk žydėk sausa obelėla Vai žydėk žydėk sausa be lapelių O kaip man žydėt sausai obelėlei O kaip man žydėt sausai be lapelių O kas tau supūs žaliuosius lapelius O kas tau sukraus baltus žiedelius Vėjelis supūs žaliuosius lapelius Lietulis sukraus baltus žiedelius
10.
Oi tu bituke tu tu tu Tu dūzguonėla tu tu tu Vai kur tu buvai tu tu tu Kur tu lakiojai tu tu tu Žalion girelėn tu tu tu Lygion lankelėn tu tu tu Voi kų ti veikei tu tu tu Kur tu lakiojai tu tu tu Dūzgia bitela dūzgia Dūzgia pilkoji dūzgia In žalio žolynėlio In balto dobilalio Dūzgia bitala dūzgia Koralius siuvau tu tu tu Medulį nešiau tu tu tu Medulį nešiau tu tu tu Koraliuos dėjau tu tu tu Voi tu bituke tu tu tu Tu dūzguonėla tu tu tu Vai tu bituke tu tu tu Kur tu lakiojai tu tu tu Dūzgia bitala dūzgia Dūzgia pilkoji dūzgia In žalio žolynėlia In balto dobilalia Dūzgia bitala dūzgia
11.
Žanijosi mūsų brolis x2 Parves marcių labai gražių Parves marcių labai gražių x2 Marcias kasas su lig juostai Marcios kasas su lig juostai x2 Iš kaselių saulė teka Iš kaselių saulė teka x2 Nuo vainiko rasa krinta Marcios kasos su lig juostai x2 Iš kaselių saulė teka Iš kaselių saulė teka x2 Nuo vainiko rasa krinta
12.
Broliams 04:08
Vai brolali kareivėli, kur tavo nameliai Aukštam danguj, tamsiam gojui Ten mano nameliai Vai brolali kareivėli, kur tavo motulė Aukštam danguj šviesi saulė Tai mano motulė Aš namus palikau jau, karo aš nebijau Širdys plaka kaip vieno - Brolių Lietuva tikėjom, sugrįžt nebespėjom Mes visi vieno kraujo kovojom Vai brolali kareivėli, kur tavo tėvulis Aukštam danguj šviesus mėnuo Tai mano tėvulis Vai brolali kareivėli, kur tavo sesiulė Aukštam danguj šviesi žvaigždė Tai mano sesiulė Aš namus palikau jau, karo aš nebijau Širdys plaka kaip vieno - Brolių Lietuva tikėjom, sugrįžt nebespėjom Mes visi vieno kraujo kovojom
13.
Ryto Raga 04:03
Ryto ryto Ryto rytėlio Ryto ryto Ryto rytėlio Augo putins su šermukšniu Ryto ratuto Ryto rytėlio Ryto ratuto Vienas kitų prasiaugo Ryto ratuto Ryto rytėlio Ryto ratuto Ryto ryto Ryto rytėlio Ryto ryto Ryto rytėlio
14.
Kalėda 03:14
Už girių girių ugnelė degė Ei kalėda kalėda Jauni broleliai žirgelius ganė Ei kalėda kalėda Žirgelius ganė pantelius vijo Ei kalėda kalėda Broliai pamigo žirgai pabėgo Ei kalėda kalėda O ir nubėgo į tėvo dvarą Ei kalėda kalėda Uošveli mano senas tėveli Ei kalėda kalėda Atkelki vartus paleiski žirgus Ei kalėda kalėda Nei vartų kelsiu nei žirgų leisiu Ei kalėda kalėda
15.
Šių naktelį per naktelį Nemigau nemigau, Su brolaliu obelėlę Sodinau sodinau. Prigyk prigyk, obelėle, Valyvai valyvai Nokink savo obuolėlius Raudonai raudonai. Aš priskinsiu obuolėlių Raudonų raudonų Ir nunešiu mergužėlei Dovanų dovanų. Mergužėle lelijėle, Kur buvai, kur buvai, Kad šių naktį jaunimėly Nebuvai nebuvai. Šių naktelį per naktelį Nemigau nemigau, Su brolaliu obelėlę Sodinau sodinau.
16.
Mo Li Hua 02:44
Hao yì dua meilide molì hua Hao yì dua meilìde molì hua Fenfang meilì man zhiya You xiang you bai renren kua Rang wo lai jiang ni zhai xia Song gei bierenjia Molì hua ya molì hua Jazminas (Kinų liaudies daina) Koks gražus tu jazmine Kaip skaniai kvepia tavo šakelės Taip skaniai kvepia ir tokios baltos Visi tavimi žavisi Leisk man nuskinti tave Ir dovanoti kitiems O jazmine

about

2 × Vinyl, LP, Album, Limited Edition, Stereo, 33rpm
All Music is composed, arranged & produced by Robertas Semeniukas

We are very pleased that you have joined our family and decided to be open for our new album „Going further“.
This album is dedicated to commemorate the 100th Anniversary of the Restoration of the State Lithuania. We grow up together with the State, we create it and want to see our country safe, bright, beautiful and spiritually rich.

credits

released February 16, 2018

All Music is composed, arranged & produced by Robertas Semeniukas
All Songs mixed & mastered by Gints Lundbergs
Cover Picture by Audrius Gražys
Cover Design by Rapolas Gražys
Layout Design by Tomas Mozūra

“Broliams” was recorded in January, “Einam tolyn” in May, 2017 at RS Studio
Drums & Percussion were recorded by Germanas Skoris in July,
2017 at 1o7 Studio, Vilnius
Guitars, Bass, Vocals & Other Stuff was recorded at RS Studio, Vilnius
“Ryto raga” & “Kalėda” Tabla was recorded by Heiko Dijker at HD Studio in Amsterdam
“O kur josim” Throat Singing and Mongolian Folk Instruments were recorded at Marmot Band’s Studio somewhere in Mongolia
All Songs recorded & edited by Robertas Semeniukas in Vilnius, Lithuania
All Songs mixed & mastered by Gints Lundbergs in Riga, Latvia

©℗ 2018 Robertas Semeniukas

license

all rights reserved

tags

about

Zalvarinis Vilnius, Lithuania

ZALVARINIS is the best known Lithuanian folk-rock band. Sharp guitar riffs, rock pulsation, folklore and it’s interpretations, also synthesis of contemporary styles of music as rock, blues, and world music creates an unforgettable, powerful explosive musical mix. The band formed in 2001, in Vilnius, Lithuania. ... more

contact / help

Contact Zalvarinis

Streaming and
Download help

Report this album or account

If you like Zalvarinis, you may also like: